spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

CE ESTE IFS ESG Check

IFS ESG Check este un instrument de verificare pentru evaluarea sistemelor de management al durabilitatii. Se bazează pe o abordare modulară flexibilă și poate fi combinată cu diferite module sau implementată singură.

Întreprinderile pot alege între diferite module voluntare pentru a se concentra asupra riscurilor individuale ale lanțului de aprovizionare (de exemplu, riscurile legate de emisiile de gaze cu efect de seră, deșeurile alimentare, deficitul de apă, riscurile legate de drepturile omului etc.)Modulul de bază al IFS ESG Check se concentrează pe înregistrarea sistemului de management al sustenabilității unei companii. Ca modul suplimentar opțional, IFS ESG Check permite companiilor să își evalueze sistemul de management al amprentei de carbon și să își determine amprenta. In acest scop, IFS colaboreaza cu Nature Office, o companie de consultanta si dezvoltare IT pentru solutii de sustenabilitate. Ei au dezvoltat instrumentul de calcul ecozoom adaptat industriei alimentare. Aceasta permite întreprinderilor să creeze în mod independent amprente de carbon comparabile, conforme cu protocolul GHG, transparente și verificabile.Companiile își determină situația actuală și statusul prin completarea unui formular de autoevaluare.

În etapa următoare, un auditor verifică răspunsurile date. Această combinație unică asigură faptul că datele sunt robuste și de încredere și pot fi utilizate pentru a planifica următorii pași, pentru a lua măsuri pentru a îmbunătăți gestionarea sustenabilității și pentru a identifica domenii potențiale suplimentare.Verificarea IFS ESG este deosebit de utilă pentru companiile care consideră că numeroasele dimensiuni ale durabilității sunt destul de confuze, deoarece trebuie luate în considerare protecția mediului și a climei, aspectele sociale și guvernanța corporativă. Întreprinderile mici și mijlocii, în special, se confruntă cu o provocare uriașă de a înțelege diferitele reglementări și de a pune în aplicare măsuri într-o manieră orientată spre obiective. Ei navighează adesea în largul mării fără busolă.

IFS ESG Check vă ajută să găsiți orientarea, să vă evaluați statusul, să identificați riscurile și să vă planificați angajamentul ulterior Evaluarea ESG conține unsprezece cerințe și o listă de întrebări obligatorii pe care societatea trebuie să le completeze înainte de a efectua auditul (autoevaluare). Informațiile furnizate de companie în această autoevaluare sunt verificate cel puțin o dată pe an de către o terță parte independentă. Verificarea asigură faptul că auditul ESG reprezintă progresul real înregistrat de companie.

IFS ESG Check

IFS ESG Check este adaptat întreprinderilor mici și mijlocii care doresc să integreze principiile ESG în strategia lor de afaceri și să își îmbunătățească sistemul de management al sustenabilității. Auditul IFS ESG poate fi aplicat companiilor care au deja certificare IFS sau se poate face ca un modul de sine stătător pentru companiile care nu au certificare IFS.


În special, companiile deja certificate cu IFS vor beneficia de implementarea auditului ESG, deoarece verificarea poate fi efectuată direct după o evaluare IFS (de exemplu, IFS Food, PACsecure sau HPC), dacă se dorește. Verificarea se poate face la fața locului sau de la distanță.

OBIECTIVELE ȘI BENEFICIILE INSPECȚIEI DE VERIFICARE SUNT:

Orientări pentru instituirea și menținerea unui sistem de management al durabilității

1

Respectarea cerințelor de sustenabilitate ale persoanelor fizice, clienților, băncilor etc.

2

Creșterea încrederii între partenerii de afaceri și clienți Confirmarea externă de către un organism recunoscut la nivel internațional Valoarea organizației de evaluare

3

Îmbunătățire continuă Evaluare simplă și instrument ușor de utilizat pentru a verifica nivelul de maturitate al unei companii în ceea ce privește sustenabilitatea.

4

Pregătirea pentru evoluția peisajului juridic în ceea ce privește principiile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG)

5

Acesta constă într-o bază solidă pentru intrarea în sisteme mai cuprinzătoare de evaluare a durabilității.

6

Informații și documentație disponibile atunci când sunt solicitate de clienți sau de agenții guvernamentale

7

Companii de retail renumite recunosc verificarea ESG ca instrument de documentare a sistemelor de management al sustenabilității

8
DE CE SĂ CERTIFICAȚI CU EUROCERT
 • Toate evaluările IFS efectuate de un singur organism de certificare
 • Organism acreditat pentru IFS ( Food , Logistics, Broker) UKAS (Cert. Nr.180 – B)
 • Experiență ridicată în industrie și cunoștințe de auditor aprobat.
 • Personalul și persoanele de contact competente.
 • Nivel ridicat de soluții și orientare către client.
 • Colaborarea inter-departamentală cu auditorul de responsabilitate socială și de mediu autorizat

Raportul este distribuit pe site-ul IFS. Certificatul IFS ESG este valabil 12 luni. Rezultatul auditului IFS ESG nu afectează rezultatul altor certificate IFS deținute de companie.

DE CE SĂ CERTIFICAȚI CU EUROCERT

PROCEDURA DE CERTIFICARE

 • Completarea formularului de autoevaluare IFS ESG de către companie. Compania trebuie să finalizeze o autoevaluare și, în acest context, trebuie să se ocupe intens de multe aspecte ale sustenabilității și aplicării lor în companie. Lista completată trebuie trimisă auditorului cu cel puțin paisprezece zile înainte de desfasurarea verificării. Notă: Cu cât lista este completată mai bine, cu atât mai repede poate avea loc verificarea.
 •  În cazul în care compania a selectat faza amprentei de carbon, calculul amprentei de carbon trebuie efectuat înainte de desfasurarea verificării.
 •  Prezentarea Cererii de certificare de către compania interesată secretariatului EUROCERT
 •  Stabilirea unei date convenite de comun acord pentru efectuarea inspecției.
 •  Prezentarea concluziilor studiului de autoevaluare care urmează să fie revizuite de auditori.
 •  Trimiterea unui program de inspecție către companie. Durata inspecției este determinată de dimensiunea și complexitatea proceselor și produselor companiei și este de 2 până la 4 ore
 •  Desfășurare aauditului. În timpul auditului de verificare, auditorul va examina documentația și datele prezentate în autoevaluare.
 •  Trimiterea unui raport preliminar către companie, în care i se solicită să finalizeze Planul de acțiune în termen de 4 săptămâni.Rezultatul este exprimat în unități. Numărul total de puncte are ca rezultat un scor final, variind de la A la E, reflectând un rezultat final: începător, intermediar, avansat. Rezultatele din diferitele secțiuni ale verificării IFS ESG sunt independente unele de altele.Rezultatele auditului IFS ESG nu afectează alte certificate IFS.
 •  Auditul de verificare și rezultatele acestuia sunt evaluate de comisia independentă de certificare a EUROCERT, care decide cu privire la emiterea scrisorii de confirmare.
 •  Primirea planului de acțiune de la organismul de certificare, eliberarea raportului final și a certificatului de verificare.
 •  Trimiterea certificate și raportul de la companie.

Documentele IFS ESG Check, inclusiv protocolul, lista de verificare, ghiduri si mai multe informatii despre cursurile de instruire sunt disponibile in baza de date IFS.

Documente relative

Vă rugăm să citiți atașamentele pentru mai multe informații

Certificari

ULTIMELE ȘTIRI

VIZUALIZAT RECENT