spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

Aluminium Stewardship Initiative (ASI) CERTIFICARE

Aluminium Stewardship Initiative (ASI) este o organizație globală non- profit de stabilire a standardelor și certificare care reunește producătorii, utilizatorii și părțile interesate din lanțul valoric al aluminiului cu angajamentul de a maximiza contribuția aluminiului la o societate durabilă. Această certificare își propune să încurajeze în colaborare producția, aprovizionarea și administrarea responsabilă a aluminiului.

Standardul de performanță ASI definește principiile și criteriile de mediu si sociale cu scopul de a aborda problemele de sustenabilitate în lanțul valoric al aluminiului.

Standardul ASI pentru lanțul de custodie stabilește cerințe pentru crearea unui lanț de custodie pentru materialul CoC, inclusiv aluminiul ASI, care este produs și procesat prin lanțul valoric în diverse sectoare din aval. Firmele de audit acreditate ASI sunt responsabile pentru efectuarea de audituri independente, terțe părți, pentru a certifica membrii conform standardelor ASI. Pentru mai multe informații cu privire la INIȚIATIVA DE ADMINISTRARE A ALUMINIULUI, vă rugăm să vizitați următorul site web:https://aluminium-stewardship.org/

Aluminium Stewardship Initiative (ASI) CERTIFICARE
PE CINE AR PUTEA INTERESA

Standardele ASI sunt aplicabile în toate etapele producției și transformării aluminiului, în special: exploatarea bauxitei, rafinarea aluminei, producția primară de aluminiu, semifabricarea (laminare, extrudare, forjare și turnătorie), conversia materialului și rafinarea și retopirea deșeurilor reciclate. Precum și criteriile de gestionare a materialelor relevante pentru utilizatorii din aval de aluminiu.

BENEFICIILE CERTIFICARII ASI
BENEFICIILE CERTIFICARII ASI

Standardele de performanță și lanțul de custodie ASI oferă următoarele beneficii:

 • să permită industriei aluminiului să demonstreze responsabilitatea și să ofere o asigurare independentă și credibilă a performanței;
 • consolidarea și promovarea încrederii consumatorilor și părților interesate în produsele din aluminiu;
 • reducerea riscurilor reputaționale privind aluminiul și actorii din industria aluminiului,
 • să răspundă nevoilor exprimate de utilizatorii industriali din aval și de consumatori pentru aprovizionarea responsabilă cu aluminiu;
 • să stabilească o linie de bază pentru sustenabilitate pentru îmbunătățiri ulterioare,
 • permite companiei să reducă și să-și atenueze impactul asupra mediului;
 • permite îmbunătățiri ale lanțului valoric,
 • economisiți resurse financiare prin îmbunătățirea KPI-urilor de mediu definiți (de exemplu, performanța energetică),
 • să demonstreze și să comunice excelența ecologică a produselor și serviciilor lor,
 • satisface cerințele clienților și crește reputația.
PASII PRIVIND CERTIFICAREA ASI
Ar trebui urmați următorii pași:

Pasul 1: Autoevaluare
 • Etapa de pregătire pentru Auditul de Certificare
 • Efectuat de către Membru în conformitate cu Domeniul de Certificare definit de acesta
 
Pasul 2: Auditul de certificare
 • Realizat de un auditor acreditat ASI care este o terță parte independentă
 • Evaluarea conformității bazată pe risc
 
Pasul 3: Raportul de audit
 • Auditorul întocmește Raportul de Audit pentru ASI și Membru
 • Membrul implementează plan/e de acțiune corectivă acolo unde este necesar
 • Acolo unde certificarea este obținută, începe Pasul 4
 
Pasul 4: Emiterea certificatului
 • ASI analizează Raportul de audit pentru claritate și completitudine
 • ASI emite Certificare și actualizează site-ul ASI
 
Pasul 5: Supravegherea periodica
 • Auditurile de Supraveghere și Recertificare sunt efectuate în timpul/la sfârșitul Perioadei de Certificare
 • Acestea verifică conformitatea continuă și/sau pot evalua alte riscuri identificate
PASII PRIVIND CERTIFICAREA ASI
DE CE EUROCERT

Eurocert este un organism independent de certificare grec acreditat de organismele de acreditare grecești și internaționale, cu activități în peste 30 de țări la nivel global. Eurocert dispune de auditori înalt pregătiți și educați, cu o mare experiență și experiență în domeniul lor. În special, EUROCERT este un organism de certificare aprobat de ASI care deține un nivel înalt de competență și experiență în certificările standardelor de durabilitate, în special ISO 14001, EMAS, ISO 14064, ISCC EU, SA8000, SMETA, GRI, ISO 26000, EU-ETS etc.

Persoana de contact

Tel: +30 2106252495

Direct: *331

Mobile: 6970100881

Sunt interesat

Documente relative

Vă rugăm să citiți atașamentele pentru mai multe informații

VIZUALIZAT RECENT