spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

60
0
Mulțumit
Clienti
6
0
Asociatii
Țări
61
0
Recunoscut
Certificate

Standardul SA8000 este un standard internațional în categoria largă de Responsabilitate Socială Corporativă (CSR). Acesta a fost pregătit de Organizația Internațională a Responsabilității Sociale (SAI) pentru a stabili criterii și specificații specifice pentru condițiile de muncă acceptate social și are aplicare și recunoaștere la nivel mondial. Standardul se concentrează pe asigurarea drepturilor muncii și pe asigurarea unor condiții de muncă sigure și echitabile, dar a fost conceput și pentru a îmbrățișa acordurile internaționale existente, inclusiv Convenția Organizației Internaționale a Muncii, Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția ONU privind Drepturile Copilului.

În plus, oferă elemente transparente, măsurabile și verificabile pentru certificarea performanței companiilor în nouă domenii esențiale:

 • MUNCA COPIILOR
 • MUNCA FORTATA
 • SANATATE ȘI SIGURANȚA
 • LIBERTATEA DE ASOCIERE ȘI DREPTUL LA NEGOCIERE COLECTIVA
 • DISCRIMINAREA
 • PRACTICI DISCIPLINARE
 • PROGRAM DE LUCRU
 • REMUNERAREA
 • SISTEM DE MANAGEMENT
PE CINE AR PUTEA INTERESA

SA 8000 se referă la toate companiile, indiferent de dimensiunea și activitatea lor, care urmăresc îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și comunicarea performanței acestora tuturor părților interesate relevante și părților interesate. În același timp, se adresează problemelor relevante de muncă și subcontractanților și astfel poate influența întregul lanț de aprovizionare.

BENEFICIILE CERTIFICARII SI IMPLEMENTARII SA8000

Oferă organizației o dovadă transparentă tuturor părților interesate (clienți, furnizori, subcontractanți etc.) pentru respectarea legislației muncii și angajamentul pentru condiții de muncă sigure și echitabile

Îmbunătățește performanța socială și imaginea de responsabilitate socială corporativă

Îmbunătățește comunicarea internă, în principal între lucrători și managementul de vârf, dar și externă cu toate părțile interesate

Ajută organizația să respecte în mod constant legislația în ceea ce privește drepturile muncii și sănătatea și securitatea

Contribuie la îmbunătățirea continuă a tuturor părților implicate din întregul lanț de aprovizionare prin controlul și evaluarea furnizorilor și subcontractanților

Oferă organizaţiei un avantaj competitiv

DE CE EUROCERT S.A.
DE CE EUROCERT S.A.
 • Pentru că este unul dintre puținele organisme de certificare la nivel global care a fost acreditat de organismul american de acreditare SAAS pentru certificare conform SA8000
 • Pentru că are o îndelungată și mare experiență în domeniul Responsabilității Sociale Corporative
 • Pentru că activează în certificarea SA8000 de mulți ani cu o listă importantă de clienți în Grecia și în străinătate
 • Pentru că angajează personal expert și cu experiență ca auditori sau experți tehnici care efectuează audituri de mare valoare adăugată pentru compania dumneavoastră
 • Pentru că poți fi sigur că vei avea o informare constantă cu privire la orice actualizare locală sau internațională referitoare la domeniul tău de certificare
 • Deoarece EUROCERT vă poate oferi o soluție integrată pentru certificarea sistemelor dumneavoastră de management datorită domeniului său larg de acreditare

PROCESUL DE CERTIFICARE

RELAȚIA CU ALTE SISTEME ȘI STANDARDE DE MANAGEMENT

Sistemul de management al răspunderii sociale este compatibil cu alte sisteme de management existente pe care o organizație le-ar putea fi implementat, cum ar fi calitatea, mediul și sănătatea și siguranța. În special în ceea ce privește ISO 26000, acest standard este un document de orientare axat pe îmbunătățirea condițiilor de muncă și reprezintă un pas înainte înainte de implementarea și certificarea cu SA8000.

RELAȚIA CU ALTE SISTEME ȘI STANDARDE DE MANAGEMENT
EMITERE ȘI VALABILITATE CERTIFICAT SA8000

Cu condiția ca Auditul de Certificare al Sistemului de Management al Responsabilității Sociale al organizației să aibă succes, Certificatul poate fi emis în scurt timp și încărcat în baza de date globală SAAS. Certificatul SA8000 este valabil trei ani timp în care trebuie să aibă loc audituri de supraveghere semestriale.

Persoana de contact

Tel: +30 2106252495

Direct: *303

Mobile: 6986410219

Sunt interesat

Documente relative

Vă rugăm să citiți atașamentele pentru mai multe informații

ULTIMELE ȘTIRI

VIZUALIZAT RECENT