spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

ISO 41001:2018

ISO 41001:2018 se concentrează pe managementul instalațiilor și echipamentelor organizației la care se aplică, pentru a asigura și maximiza funcționalitatea acesteia.
Standardul poate fi implementat de orice organizație, indiferent de dimensiunea sau activitatea sa, inclusiv producătorii de produse sau furnizorii de servicii.

CE ESTE ISO 41001:2018
CE ESTE ISO 41001:2018

ISO 41001:2018 este structurat pe 10 secțiuni, fiind de asemenea aliniat cu structura ISO 9001:2015. Acesta stabilește cerințele pentru managementul facilității unei organizații, concentrându-se pe mediul de lucru și condițiile de lucru, satisfacerea cerințelor părților interesate, motivarea și implicarea managementului de vârf, stabilirea și monitorizarea obiectivelor și îmbunătățirea continuă. Principiul „Planifică-Efectuează-Verifică- Acționează” se aplică și acestui standard.

BENEFICIILE CERTIFICARII ISO 41001:2018

Beneficiile de bază ale stabilirii și implementării unui Sistem de Management al Facilității conform cerințelor ISO
41001:2018 sunt următoarele:

BENEFICIILE CERTIFICARII ISO 41001:2018
Beneficiile de bază

Îmbunătățirea funcționalității instalațiilor și echipamentelor

1

Prevenirea defecțiunilor neașteptate ale echipamentelor

2

Maximizarea eficienței și eficacității

3

Reducerea costurilor de operare și întreținere a instalațiilor și echipamentelor

4

Îmbunătățirea condițiilor de muncă, ceea ce duce la îmbunătățirea productivității forței de muncă, a siguranței și a sănătății și a bunăstării

5

Demonstrează inovație pe piață

6

Îmbunătățirea imaginii corporative a companiei

7
CERTIFΙCAREA CU EUROCERT

  • Suntem cel mai mare organism de certificare independent din Grecia, acreditat de ESYD, cu birouri în peste 35 de țări din întreaga lume. Certificarea cu Eurocert înseamnă evaluare și acceptare de la un organism de certificare acreditat și recunoscut/respectat.
  • Avem personal și asociați puternici și experimentați, care în calitate de inspectori/auditori și/sau experți tehnici efectuează inspecții de mare valoare adăugată pentru compania dumneavoastră.
  • Ne asigurăm că vă ținem informat și actualizat cu privire la orice modificări locale și/sau internaționale care privesc domeniul dvs. de certificare
  • Acreditarea noastră acoperă o gamă largă de standarde și produse, astfel încât suntem capabili să vă oferim soluții holistice privind certificarea sistemului de management
INTREBARI FRECVENTE
De obicei, pe lângă timpul pentru dezvoltarea Sistemului de management, este necesară o perioadă suficientă de timp pentru implementarea acestuia și crearea de fișiere, deși, desigur, acest timp depinde de diverși factori. Principala problemă este că organizația demonstrează că sistemul său de management este pe deplin implementat și îndeplinește toate cerințele standardului. Nivelul de conștientizare al managementului de vârf și al angajaților este, de asemenea, un punct crucial pentru a determina timpul necesar pentru obținerea certificării.
Nu. ISO 41001:2018 este o certificare voluntară care vizează îmbunătățirea continuă și nu înlocuiește niciun audit public sau oficial. Cu toate acestea, îmbunătățește organizarea companiei, astfel încât aceasta să respecte toată legislația aplicabilă relevantă și ajută la evitarea oricăror probleme sau amenzi neașteptate în timpul acestor audituri, acționând cu precauție.
Persoana de contact

Tel: +30 2106252495

Direct: *331

Mobile: 6970100881

Sunt interesat

Documente relative

Vă rugăm să citiți atașamentele pentru mai multe informații

VIZUALIZAT RECENT