spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

CE ESTE ELOT EN 15224:2017?

Acest standard încorporează EN ISO 9001:2015 și adaugă interpretări, explicații, exemple și cerințe suplimentare pentru organizațiile din domeniul sănătății. Standardul include, de asemenea, aspecte legate de managementul riscului clinic pe parcursul planificării, exploatării și controlului proceselor

Standardul identifică unsprezece aspecte de bază ale calității care, prin experiența clinică, sunt cunoscute a fi relevante în organizațiile de asistență medicală. Pentru a evalua îndeplinirea cerințelor de calitate, organizația trebuie să specifice caracteristicile de calitate legate de aceste cerințe. Aceste aspecte sunt:

îngrijire adecvată, corectă

1

disponibilitate,continuitatea îngrijirii

2

eficacitate,eficiență

3

capitaluri proprii,îngrijire bazată pe dovezi/cunoștințe

4

îngrijire centrată pe pacient, inclusiv integritatea fizică, psihologică și socială (ICF),implicarea pacientului

5

siguranța pacientului,promptitudine/accesibilitate

6
APLICABILITATE

ELOT EN 15224:2017 este aplicabilă organizațiilor de asistență medicală, indiferent de structură, organizație, proprietar, dimensiune sau tipuri de servicii de asistență medicală furnizate.

BENEFICIILE CERTIFICARII ELOT EN 15224:2017
BENEFICIILE CERTIFICARII ELOT EN 15224:2017
Beneficiile de bază ale stabilirii și implementării unui Sistem de Management al Calității conform cerințelor acestui standard sunt
următoarele:
  • Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate oferite clienților
  • Conformitatea cu cerințele legale și de reglementare
  • Contribuție substanțială la dezvoltarea și sustenabilitatea organizației
  • Oferă organizației un avantaj competitiv în ceea ce privește furnizarea de servicii medicale de înaltă calitate
CERTIFICAREA CU EUROCERT
  • Suntem cel mai mare organism de certificare independent din Grecia, acreditat de ESYD, cu birouri în peste 40 de țări din întreaga lume. Certificarea cu Eurocert înseamnă evaluare și acceptare de la un organism de certificare acreditat și recunoscut/respectat.
  • Avem personal și asociați puternici și experimentați, care în calitate de inspectori/auditori și/sau experți tehnici efectuează inspecții de mare valoare adăugată pentru compania dumneavoastră.
  • Ne asigurăm că vă ținem informat și actualizat cu privire la orice modificări locale și/sau internaționale care privesc domeniul dvs. de certificare
  • Acreditarea noastră acoperă o gamă largă de standarde și produse, astfel încât suntem capabili să vă oferim soluții holistice privind certificarea sistemului de management
CERTIFICAREA CU EUROCERT
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
De obicei, 3-6 luni, deși acest lucru poate depinde de diferiți factori. Principala problemă este că organizația demonstrează că sistemul său de management este pe deplin implementat și îndeplinește toate cerințele standardului. Nivelul de conștientizare al managementului de vârf și al angajaților este, de asemenea, un punct crucial pentru a determina timpul necesar pentru obținerea certificării.
Nr. ELOT EN 15224:2017 este o certificare voluntară care vizează îmbunătățirea continuă și nu înlocuiește niciun audit public sau oficial. Cu toate acestea, îmbunătățește organizarea companiei, astfel încât aceasta să respecte toată legislația aplicabilă relevantă și ajută la evitarea oricăror probleme neașteptate sau amenzi în timpul acestor audituri acționând cu precauție.
Persoana de contact
Bolgiu Cristina

Bolgiu Cristina

Internal Auditor

Tel: +00 0244512200

Mobile: +00 40711929856

Sunt interesat

Documente relative

Vă rugăm să citiți atașamentele pentru mai multe informații

VIZUALIZAT RECENT