spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

CE ESTE O DECLARAȚIE DE PRODUS DE MEDIU (EPD)?

O declarație de produs de mediu (EPD) este un document verificat și înregistrat independent care comunică informații transparente și comparabile despre impactul asupra mediului pe durata ciclului de viață al produselor. Aceste declarații oferă un profil de mediu fiabil, relevant, transparent, comparabil și verificabil și evidențiază produse ecologice pe baza evaluărilor ciclului de viață (LCA), în conformitate cu standardele internaționale și cu date de mediu cuantificabile.

Evaluarea ciclului de viață (LCA) care sta la baza EPD-urilor trebuie efectuată în conformitate cu regulile specifice pentru categoriile de produse (PCR) publicate ca standarde tehnice sau printr- un program recunoscut (de exemplu, sistemul internațional EPD). Aceste PCR garantează un set de criterii coerente pentru o familie de produse cu funcții echivalente, în conformitate cu Standardul Internațional ISO 14025, ISO 14040/14044 și cu alte standarde sau ghiduri metodologice relevante, care stabilesc cerințele care trebuie îndeplinite de aceste Declarații de Mediu. , inclusiv verificarea de la terți.

CE ESTE O DECLARAȚIE DE PRODUS DE MEDIU (EPD)?
PE CINE AR PUTEA INTERESA

Declarația de produs de mediu (EPD), este deschisă tuturor companiilor, organizațiilor, indiferent de dimensiune sau activitate în interiorul sau în afara Comunității, având ca scop îmbunătățirea performanței de mediu și comunicarea acestei performanțe către public. Se adresează în mod special organizațiilor care doresc să-și demonstreze performanța de mediu și care doresc promovare prin înregistrarea într-un program recunoscut. În plus, poate fi aplicat mai ușor companiilor deja certificate cu ISO 14001 sau EMAS.

SISTEMUL INTERNAȚIONAL EPD®

Sistemul Internațional EPD® este un program global pentru declarațiile de mediu de tip III, care funcționează în conformitate cu ISO 14025, care își propune să verifice și să înregistreze EPD și să mențină o bibliotecă disponibilă public de EPD și PCR. Programul este deschis pentru companii și organizații din orice țară.

Există mai multe PCR dezvoltate în cadrul Sistemului Internațional EPD®, inclusiv următoarele categorii:

 • Produse pentru constructii
 • Mâncare și băuturi
 • Produse din hartie
 • Mobila
 • Textile, încălțăminte și îmbrăcăminte
 • Vehicule și echipamente de transport
 • Electricitate, abur și combustibili
 • Mașini și echipamente
 • Produse metalice, minerale, din plastic sau din sticlă
 • Chimice
 • Infrastructură și clădiri
 • Servicii

Mai multe informații despre Sistemul Internațional EPD® pot fi găsite aici: https://www.environdec.com

SISTEMUL INTERNAȚIONAL EPD®
Declarațiile de produs de mediu permit companiilor să

stabilirea unui punct de referință de mediu pentru îmbunătățiri ulterioare

1

detectarea factorilor din întregul ciclu de viață al unui produs sau serviciu care pot duce la impacturi asupra mediului

2

reduce și atenuează impactul asupra mediului,

3

să minimizeze emisiile de gaze cu efect de seră

4

recerea la îmbunătățiri ale lanțului valoric

5

economisiți resurse financiare prin îmbunătățirea KPI-urilor de mediu definiți (de exemplu, performanța energetică)

6

să demonstreze și să comunice excelența ecologică a produselor și serviciilor lor

7

satisface cerințele clienților și crește reputația

8
PASI PENTRU CREAREA UNUI EPD ÎN SISTEMUL INTERNATIONAL EPD®
PASI PENTRU CREAREA UNUI EPD ÎN SISTEMUL INTERNATIONAL EPD®
Elaborarea unei declarații de produs de mediu în sistemul internațional EPD® include următoriin pași principali:
 • Efectuați un studiu LCA bazat pe PCR,
 • Compilați informații în formatul de raportare EPD,
 • Verificare și
 • Înregistrare și publicare.
DE CE EUROCERT SA ?

Eurocert este un organism independent de certificare grec acreditat de organismele de acreditare grecești și internaționale, cu birouri în mai mult de 14 țări din Europa și Asia. Eurocert dispune de auditori înalt pregătiți și educați, cu o mare experiență și experiență în domeniul lor. În special, EUROCERT este un organism de verificare care deține un nivel înalt de competență și experiență pentru a revizui în mod critic raportul LCA și a verifica EPD-ul unui produs sau serviciu în raport cu PCR-ul corespondent și cu alte standarde relevante.

Persoana de contact

Tel: +30 2106252495

Direct: *331

Mobile: 6970100881

Sunt interesat

ULTIMELE ȘTIRI

VIZUALIZAT RECENT